Pasivna volilna pravica v slovenskem ustavnem redu in ustavnost volilne zakonodaje


Moralna presoja, ali pa moralna opredelitev do temeljnih vprašanj glede skupnega življenja v politični skupnosti, pomeni enega od elementov, ki politično skupnost opredeljuje kot takšno. Njeno identiteto. Kadar politična skupnost, ki je narod, vzpostavi državo in se oblikuje v nacijo, koncept naroda (skupnost s skupno zgodovino, tradicijo, navadami… in s pravico do politične samoopredelitve za...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni