Pravni odgovor na vprašanje, ali je bilo mogoče z naslova t.im. »PCT pogoja« in »potrdila« po veljavni zakonodaji v RS storiti kaznivo dejanje ponareditve javne listine


V preteklih mesecih smo že nudili pravno asistenco naročnikom, ki so bili bodisi oglobljeni z zatrjevanjem storitve »prekrška« z naslova »pravila/pogoja PCT« bodisi vabljeni na zagovor na policijo, zaradi očitanja storitve kaznivega dejanja ponareditve listine, po 251. členu Kazenskega zakonika. V enem od primerov je inšpektor Inšpektorata RS za delo obiskal naročnikove delovne prostore in...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni