Pravno pojasnilo o povezavi med odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-132/21 in možnostjo uveljavljanja kršitev ustavnih pravic in svoboščin z naslova kovidnih ukrepov pred rednimi sodišči


O odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-132/21, z dne 2.6.2022 (Dostopno na: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-132-21-z-dne-2-6-2022/ ) Ustavno sodišče je v naslovni odločbi zadnjič – to je storilo že prej, v dveh drugih odločbah – jasno in nedvoumno ugotovilo neustavnost podzakonskih pravnih aktov, ki jih je sprejela vlada z naslova in z namenom izvajanja t.im. »kovidnih ukrepov.« Bistvo te...

Še niste registrirani? Za dostop do zaklenjenih člankov na Ustavniškem blogu, se morate najprej registrirati. Z registracijo boste ustvarili svoj uporabniški profil, s katerim boste kasneje lahko dostopali do objav. Pri registraciji boste morali izpolniti obrazec za registracijo. Registracija je enkratno dejanje, ki ga izvedete zgolj enkrat. Sledite navodilom s klikom na »Registrirajte se«.

Registrirajte se

Prijavijo se lahko samo že registrirani uporabniki. Ko ste enkrat registrirani in imate svoj uporabniški profil že ustvarjen, se lahko prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, s klikom na »Prijavite se«. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije.

Prijavite se
Meni