“Si je politika dokončno podredila Policijo, še posebej pa NPU?”


24ur.com 27. oktober 2021 https://www.24ur.com/novice/slovenija/spremembe-policija.html Ustava je jasna. “Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.” Zadnji del stavka še zdaleč ni vsebinsko prazen. Ne pomeni, da javni razpis odpade vselej, ko se to zapiše v določen zakon. Pomeni, da lahko odpade le takrat, kadar...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni