(1) The Obvious Wins Again: Natural Immunity Superior to Vaccine Immunity; (2) Človek in Narava.


The CDC is waging a war against its own credibility by refusing to accept natural immunity Avtor: Aaron Siri. Does a Covid-19 vaccine provide better immunity than prior infection?  While the pundits debated, the Informed Consent Action Network (ICAN) got to the bottom of this question.  It engaged in a formal exchange with the CDC...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni