Tako jaz (izrazno v tujini) razumem sistemsko vlogo ustavnosodnega odločanja in delo sodnika ustavnega sodišča


Andraž Teršek: A Populist Monster and the future of Constitutional Democracy Open Political Science, No. 4/2020. February 13, 2021 Dostopno na povezavi: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2021-0010/html Abstract: The central objective of the post-socialist European countries which are also Member States of the EU and Council of Europe, as proclaimed and enshrined in their constitutions before their official independence,...

Še niste registrirani? Za dostop do zaklenjenih člankov na Ustavniškem blogu, se morate najprej registrirati. Z registracijo boste ustvarili svoj uporabniški profil, s katerim boste kasneje lahko dostopali do objav. Pri registraciji boste morali izpolniti obrazec za registracijo. Registracija je enkratno dejanje, ki ga izvedete zgolj enkrat. Sledite navodilom s klikom na »Registrirajte se«.

Registrirajte se

Prijavijo se lahko samo že registrirani uporabniki. Ko ste enkrat registrirani in imate svoj uporabniški profil že ustvarjen, se lahko prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, s klikom na »Prijavite se«. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije.

Prijavite se
Meni