USTAVNOPRAVNA ANALIZA (jesenskega, 2020) PREDLOGA SPREMEMB ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB) IN SPREJETEGA ZNB-B

Strokovna e-monografija. Dokument je v .pdf obliki dostopen na spodnji povezavi: ZNB-ustavnopravna-analiza-okt-2020-strok-mon — Ključne besede: Zakon o nalazljivih boleznih (ZNB, ZNB-), Ustava RS, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Evropsko sodišče za človekove pravice, cepiva, obvezno cepljenje, pravica do pravične odškodnine, Vavrička in drugi proti Republiki Češki, Compulsory vaccination. Key words: Communicable…
Meni